Minnesstund

Minnesstunden efter begravningen är en betydelsefull del i begravningen.

Det finns nu tillfälle att träffa andra som på olika sätt haft kontakt  med den avlidne. Det kan vara familjen, goda vänner eller kollegor. Alla kommer för att under lite mer avspända former minnas den avlidne men det kan också vara en viktig del i sorgbearbetningen.

Under ett kundbesök diskuterar vi vilka olika alternativ som finns gällande en evenuell minnesstund, vi presenterar olika förslag på menyer med priser samt hjälper till med bokning av lokal och förtäring, med eller utan serveringspersonal. Vi kan även ha en anmälan som går till begravningsbyrån så att ni som anhöriga slipper hålla i den biten.

När anmälan har gått ut blir ni kontaktade av oss och vi går då igenom vilka som har anmält sig och hur många kuvert mat som ska beställas.