Start Ordna begravning Efter begravningen Begravningsgäst Gravstenar Juridik Broschyrer Om oss Kontakt

Minnesstund

Minnesstunden efter begravningen är en betydelsefull del i begravningen.
Det finns nu tillfälle att träffa andra som på olika sätt haft kontakt
med den avlidne. Det kan vara familjen, goda vänner eller kollegor.
Alla kommer för att under lite mer avspända former minnas den
avlidne men det kan också vara en viktig del i sorgbearbetningen.

Under ett kundbesök diskuterar vi vilka olika alternativ som finns
gällande en evenuell minnesstund, vi presenterar olika förslag på
menyer med priser samt hjälper till med bokning av lokal och förtäring,
med eller utan serveringspersonal. Vi kan även ha en anmälan som går
till begravningsbyrån så att ni som anhöriga slipper hålla i den biten.
När anmälan har gått ut blir ni kontaktade av oss och vi går då igenom
vilka som har anmält sig och hur många kuvert mat som ska beställas.

                                 
                                 

BJUV
042-823 20
info@j-olssons.se

Södra Storgatan 19
267 31 Bjuv

                                 

HELSINGBORG
042-21 05 96
info@j-olssons.se

Södra Storgatan 35
252 23 Helsingborg

                                 

RÅÅ
042-26 10 90
info@j-olssons.se

Rååvägen 40
252 70 Råå


Auktoriserad Begravningsbyrå genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund - SBF.